Bal-lanceren is een leergang, speciaal ontwikkeld voor medische professionals. Mensen die een prachtige baan hebben, een druk privé leven, misschien bezig zijn met onderzoek of actief zijn in commissies of management. Professionals die niet bang zijn voor een volle agenda, maar die af en toe verzuchten dat ze wat erg veel ballen in de lucht houden.

    • Met Bal-lanceren nemen we jou in een draagtijd van negen maanden mee in een programma dat erop gericht is jou met energie en focus in het leven te laten staan. Dat doe je niet alleen, maar samen met collega’s en ervaringsdeskundige trainers zodat je ook van elkaar leert.
    • De leergang begint bij jou als individu, vervolgens focussen we op jouw relatie met de mensen in je werkomgeving en leefwereld en tenslotte kijken we naar de organisatie- en maatschappelijke context.
    • De leergang kent een stevige theoretische basis, waarbij is uitgegaan van verschillende visies op persoonlijk leiderschap, zoals de integrale visie op werken en leven van Daniel Ofman, de leiderschapstheorie van Stephen Covey en diverse andere modellen.
    • Na afloop van Bal-lanceren heb je meer inzicht in je eigen krachten en talenten en weet je wat jouw ontwikkelgebieden zijn. Kortom, je hebt een eigen bijsluiter ontwikkeld die je kunt gebruiken bij het vasthouden van jouw koers en het maken van strategische keuzes.

Het programma is opgebouwd uit vier modules

Module 1. Het persoonlijke

In deze module schetsen we allereerst het theoretisch kader van de training. Daarna ga je aan de slag met jouw persoonlijke doelstellingen en wensen. Je kijkt naar de verschillende rollen die je vervult, de thema’s die daar een rol in spelen en naar jouw drijfveren, krachten en kwaliteiten.

Module 2. De mensen om je heen

In deze module onderzoek je hoe jij je verhoudt tot anderen, hoe jij je met hen verbindt zowel in de privésfeer als op het werk. Je ontdekt  jouw patronen en hoe je hiermee kunt werken en spelen.

Module 3. De (werk)wereld waar je deel van uitmaakt

In deze module staat jouw context centraal. Je onderzoekt hoe de verschillende gebieden in jouw wereld zich tot elkaar verhouden en hoe jij daarmee wilt en kunt omgaan. Je formuleert jouw voorkeuren, wensen en verbindt daar acties aan.

Module 4. Over de brug

In de afsluitende module zet je de puntjes op de i. Besluiten worden bestendigd, doelen geconcretiseerd. Je hebt nu je eigen bijsluiter ontwikkeld!